Logo projektu

Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989

Ideą projektu Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989 jest opracowanie biogramów pisarek emigracyjnych wraz z hasłową charakterystyką twórczości i bibliografią, ikonografią.

Zaproponowane odczytanie biogramów pisarek scali wiedzę na temat życia i twórczości polskich pisarek emigracyjnych, wytyczy nowe szlaki do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym na wychodźstwie. Dzięki zgromadzonej bibliografii i charakterystyce głównych nurtów twórczości poetek i prozaiczek Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989 poszerzy obszary badań nad literaturą emigracyjną. Bazując na nowo pozyskanych dla badaczy (po upływie prawnych okresów karencji) archiwach, zweryfikuje dotychczasowe ustalenia dotyczące tej ważnej, integralnej części piśmiennictwa polskiego. Ponadto publikacja tego kompendium na specjalnie utworzonym na jego potrzeby portalu internetowym i jego stała obsługa pozwoli na ciągłą aktualizację i uzupełnianie danych biograficznych i bibliograficznych nadal żyjących i tworzących pisarek, wzbogaci go także o nowe, nieznane dotąd nazwiska. Projekt zakłada dwie wersje: rozszerzoną – elektroniczną i standardową – książkową, co zapewni szerokie oddziaływanie. Otagowanie haseł ułatwi/usprawni dostęp do opracowań.

Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989 wpisuje się w Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe” NPRH/DN/SP/495640/2021/10) i służyć będzie badaniom nad polskim dziedzictwem kulturowym.

Biogramy

Zespół projektowy

Jolanta Pasterska
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Kierowniczka projektu
Agata Paliwoda

Dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR   

Członkini zespołu projektowego
Anna Wal

Dr hab. Anna Wal, prof. UR  

Członkini zespołu projektowego
Anna Jamrozek-Sowa
Dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR
Członkini zespołu projektowego
Krystyna Gielarek-Gorczyca
Dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
Członkini zespołu projektowego
Ewelina Dybicz
Mgr Erwina Dybisz
Członkini zespołu projektowego
Natalia Wielgus
Mgr Natalia Wielgus
Członkini zespołu projektowego ds. administracyjnych
Znaki strona www

Finansowanie

Kierowniczka projektu - prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Okres realizacji - 20.09.2022 - 20.09.2027
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca - Ministerstwo Edukacji i Nauki / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Wartość projektu - 661 415,00 PLN
Wartość dofinansowania - 661 415,00 PLN

NPRH
UR
MEiN RP

© Coyright 2023-2028 Uniwersytet Rzeszowski - All Rights Reserved
Powstanie strony internetowej sfinansowano w ramach grantu Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989 realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe” NPRH/DN/SP/495640/2021/10
Polityka prywatności serwisu polskiepisarkiemigracyjne.pl